De Privacy Policy

In het kader van de nieuwe wet AVG (bescherming persoonsgegevens) per 25 mei 2018 bericht uw bestuur u het volgende:

a. van elk lid worden de volgende gegevens bewaard:

Naam, adresgegevens, geboorte datum, e-mailadres, bankrekeningnummer, betaalgegevens en telefoonnummer.

b. Deze worden bewaard op, c.q. door:

* De computer van de secretaris. Tonny van den Bergh

* De computer van de penningmeester: Nola de Groot

Alleen deze 2 bestuursleden kunnen in dit systeem werken en het inzien.

Er worden alleen adressen uitgewisseld met andere personen voor de clubreis en KWbN.

Mocht  de vraag komen voor een uitnodiging van een andere vereniging, dan gaat dit

altijd via het adres van de secretaris of penningmeester.

Correspondentie naar de leden toe gebeurt altijd via adressering in het BCC adresveld zodat andere leden geen inzage krijgen in de diverse mailadressen.

c. De gegevens worden gebruikt voor:

Het registreren van het lidmaatschap.

Het voeren van correspondentie.

Het verzenden van uitnodigingen en het wandelprogramma.

Het beheren van contributiegelden.

d. Hoelang worden gegevens bewaard ?

De gegevens worden verwijderd uit het systeem binnen één kalenderjaar na afloop van het jaar dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

e. Foto’s die gemaakt worden tijdens bijeenkomsten:

Er worden regelmatig foto’s gemaakt tijdens bijeenkomsten en wandelingen die vervolgens geplaatst kunnen worden op onze website.

Op het toestemmingsformulier heeft u wel of geen toestemming verleend voor het uitwisselen van uw gegevens en foto’s.