Voor de komende Millse Mars starten we een proef met vooraf inschrijven

via mail.

Iedereen kan vanaf nu tot zaterdag 1 juni 12.00 uur vooraf inschrijven

voor de Millse Mars welke plaatsvindt op zondag 2 juni 2024.

Mail dan de volgende gegevens naar penningmeester@wsvamicitia.nl:

voornaam - achternaam - KWbN-nummer (indien van toepassing)

en de te wandelen afstand.

Groepsinschrijving is ook mogelijk.

Eigen leden kunnen ook vooraf inschrijven.

Indien verhindert na inschrijving: voor zaterdag 1 juni 2024 12.00 uur afgemeld,

dan krijg je 50 % van je inschrijfgeld terug.

Voor meer informatie kun je terecht op bovenstaand emailadres.Van harte welkom op onze website.


Wij zijn Wandelsportvereniging Amicitia.

WSV Amicitia is een sportieve wandelclub in het Land van Cuijk.

Gezelligheid staat voorop en iedereen is bij ons van harte welkom.

Wij zijn aangesloten bij de K.W.b.N.

Dit staat voor Koninklijke Wandelbond Nederland.

Ook zijn we lid van de  Internationale Wandelbond I.V.V..

Bent u geen lid van de K.W.b.N. dan is het inschrijfgeld € 3,50 per tocht.

Bent u lid van de K.W.b.N. dan is het inschrijfgeld € 2,50 per tocht.

Deelname op eigen risico

U kunt alleen contant betalen.

Lidmaatschap 


U kunt op 2 manieren lid worden van onze club.

Lidmaatschap A (zonder K.W.b.N. lidmaatschap)..

€ 27,00 per jaar.

Lidmaatschap B (met K.W.b.N. lidmaatschap).

€ 45,00 per jaar.

Aanmelden kan bij penningmeester@wsvamicitia.nl

Na inschrijving ontvangt u een shirt en een ledenpasje, van

onze wandelclub.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het shirt en pasje te worden ingeleverd.

Opzeggen kan schriftelijk tot uiterlijk 30 november van een kalenderjaar. U blijft tot het einde van het jaar lid.


Belangrijke contactadressen:


secretariaat: secretaris@wsvamicitia.nl

 

Op onderstaand nummer kunt u algemene informatie krijgen.

Telefoonnummer: 0485-453751

 

Om u aan te melden als lid : penningmeester@wsvamicitia.nl


Bestuur WSV Amicitia.